Seleccionar página

Servizos

Servizos Contables

Vostede necesita, á parte dunha boa contabilidade, un control da xestión da súa empresa. BCJ Asesoría encárgase de todo. Para o seu tranquiliad.

 • Asesoría contable continuada e das súas operacións mercantís.
 • Supervisión da contabilidade mecanizada pola empresa.
 • Llevanza da contabilidade polos nosos profesionais, tanto nas nosas oficinas como desprazándonos ás do cliente.
 • Formación do persoal administrativo da empresa.
 • Actualización de contabilidades atrasadas.
 • Contabilidade analítica.
 • Auditoría interna.
 • Legalización libros oficiais.
 • Elaboración e depósito de Contas Anuais no Rexistro Mercantil.
 • Preparación de informes económicos e financeiros.
 • Valoración de empresas.
 • Contabilidade orzamentaria. Elaboración e seguimento de orzamentos.

Servizos Financeiros

A presentación de impostos de empresas e profesionais, ha de ter unha correcta planificación fiscal. Algúns dos servizos que prestamos no ámbito fiscal son:

 • Estudo de antecedentes e posta ao día da situación fiscal da empresa.
 • Tramitacións de devolucións, adiamentos, fraccionamientos e compensación de débedas.
 • Elaboración de pre-peches fiscais que permitan prever a cota derivada do Imposto.
 • Asesoramento e presentación de impostos: IVE, Sociedades, IRPF, Patrimonio, ITP e AJD, Sucesións e Doazóns, etc.
 • Defensa do contribuínte ante a administración tributaria: Recursos e Inspeccións.
 • Presentación dos modelos 111-115-130-200-202-303 (impostos trimestrais). Entre outros.
 • Presentación dos modelos 180-190-390 (declaracións anuais). Entre outros.

Servizos Xurídicos

BCJ Asesoría ofrécelle, ademais da súa representación e defensa ante os órganos xurisdiccionais nos seus diferentes ámbitos, apoio xurídico personalizado en asesoramento legal en cuestións tales como:

Civís:
 • Contratos de todo tipo, arrendamiendos e compravendas.
 • Dereito de sucesións e herdanza.
 • Reclamacións de impagados e loita contra a morosidade.
Mercantís:
 • Constitución de sociedades mercantís, laborais e comunidades de bens.
 • Redacción e adaptación de estatutos.
  Asesoramento e redacción de contratos.
 • Operacións societarias.
 • Protocolos familiares.
 • Reestruturacións empresariais. (Fusións, escisións, etc.)
 • Asesoramento concursal.
 • Disolucións e liquidacións de empresas.
 • Convocatorias de xuntas e redacción de actas.
Laborais

Consulte os nosos prezos de iguala, pague mensualmente unha cota fixa.

Seguros Xerais

Análise de riscos

 

 • O noso principal obxectivo é proporcionar solucións personalizadas que satisfagan as necesidades do noso asegurados.
 • Traballamos con aseguradoras de prestixio técnico e con solvencia demostrada.
 • Segundo a natureza dos riscos a asegurar, realizamos as verificacións necesarias.
 • Analizamos obxectivamente entre varias propostas e seleccionamos a que máis se adapte ás súas necesidades.
 • Actualizamos cada ano o seu seguro para que non quede desajustado, tanto en prezo como en coberturas.
 • Tramitamos os sinistros facendo un seguimento desde a súa comunicación até a indemnización, revisando que esta sexa a xusta e prodúzase canto antes.
 • Somos especialistas en risco de aviación: drones, globos cativos, aeromodelos de radiocontrol.

Seguros para particulares e empresas

Consúltenos sen compromiso.

Administración de fincas

XESTIONAMOS EFICIENTEMENTE OS RECURSOS DE CADA COMUNIDADE

1. Constitución da Comunidade:

Os nosos profesionais especializados en administracion de fincas ofrecen o mais completo asesoramento e control á hora de constiuir unha comunidade. O noso servizo inclúe:

 

 • Convocatoria e actas Asemblea constituínte.
 • Solicitude de Alta Iniciais.
  Dilixencia Libro Actas.
 • Elección e control dos servizos contratados.
 • Elaboración de orzamento inicial e distribución de cotas.

2. Xestión Económica:

Ofrecemos aos nosos clientes o mais completo servizo fiscal, juridico e laboral para a gestion interna das comunidades. O noso servizo inclúe:

 • Control de gastos.
 • Emisión e cobro dos recibos.
 • Reclamación de morosos e debedores.
 • Balances anuais.
 • Información on-line actualizada.
 • Xestión diaria de incidencias.
 • Atención On-Line permanente.
 • Comunicación e coordinación de sinistros.
 • Coordinación aseguradora.
 • Consulta traballos en curso.
 • Control do cumprimento das medidas de seguridade.
 • Mediación en Conflitos comunitarios.
 • Tramitación e control dos traballos de mantemento.
 • Control do servizo de limpeza.
 • Coordinación e comunicación cos provedores.

 

Contáctenos

Aceptar para enviar

5 + 7 =

Enderezo

Nicomedes Pastor Díaz, 6
15006 A Coruña

Horario

Mañá: 09:30 a 14:00 h.
Tarde: 16:30 a 20:00 h.

Chámenos

981 923 333