Seleccionar página

Política de Privacidade

BCJ Asesoría (en diante BCJ, a Web ou o Sitio) informa os usuarios de que os Datos de Carácter persoal que recolle (por diferentes medios tales como: Enquisas ao interesado, formularios de petición de información, chats online e fontes accesibles ao público) son obxecto de tratamento automatizado e incorpóranse no Rexistro de actividades de tratamento correspondentes, titularidade de BCJ .

A recollida e tratamento automatizado dos Datos de Carácter Persoal ten como finalidade o mantemento da relación contractual que no seu caso se estableza con BCJ así como o desempeño das tarefas de información, formación, comercialización (tarefa esta última sempre identificada como tal) e outras actividades propias.

Naqueles casos en que BCJ figure como Encargado do Tratamento asume as obrigacións establecidas no RGPD ao efecto, e manifesta que unicamente tratará os datos conforme ás instrucións do responsable de tratamento e que non os aplicará ou utilizará con fins distintos aos que figuren no contrato celebrado ao efecto.

Así mesmo, BCJ informa que, no caso de que así se autorizou de forma expresa, poderá utilizar as direccións de correo electrónico facilitadas por vostede, para manterlle informado as súas novidades comerciais e as súas distintas ofertas promocionais. Se, en calquera momento, vostede oponse a recibir comunicacións comerciais, escríbanos a info@bcjasesoria.es indicando Baixa RGPD no asunto. O consentimento poderase revogar en calquera momento.

O usuario poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na normativa vixente, de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, non ser obxecto de decisións individualizadas e Oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario mediante comunicación escrita á seguinte dirección: Nicomedes Pastor Díaz, 6 – 15006 A Coruña; Ou enviando un e-mail á dirección arriba indicada.

Tamén pode exercitar estes dereitos nos termos que a normativa aplicable establece e que poden consultar en www.aepd.es. O usuario do Sitio será o único responsable da veracidade e exactitude dos datos achegados, actuando o propietario da web de boa fe como mero prestador do servizo. En caso de facilitar datos falsos ou de terceiras persoas sen mediar o seu consentimento para iso, o propietario da web resérvase o dereito á destrución inmediata dos citados datos a fin de protexer o dereito do titular ou titulares dos mesmos.

BCJ comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos e adoptará todas as medidas de índole técnica e organizativa para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que estean expostos.

O sitio web dispón das medidas de seguridade da información xeralmente utilizadas para evitar o acceso non autorizado aos datos persoais.

Por favor, lea detidamente esta declaración de privacidade antes de usar este Sitio, coñecerá a forma en que procesaremos os seus datos persoais e usamos as cookies. O uso deste Sitio implica a aceptación da nosa política de privacidade. En caso contrario non use este Sitio.

 

Cambios na nosa Política de Privacidade

Calquera cambio que no futuro podamos introducir na nosa política de privacidade será comunicado nesta páxina. Deste xeito, poderá comprobar regularmente as actualizacións ou cambios na nosa política de privacidade.

 

Contacto

Responsable: JOAQUÍN BARRIENTOS CONDE. NIF 32754272H

Teléfono de contacto: +34 981 923 333

Correo electrónico: info@bcjasesoria.es

Dirección postal: Nicomedes Pastor Díaz, 6 – 15006 A Coruña

Tamén pode contactar connosco para acceder a calquera información persoal que recollésemos a través deste Sitio ou para exercer o seu dereito de rectificación, bloqueo ou anulación desta información.

Consulte nosas Condicións de Uso ou Aviso Legal para coñecer todos os datos referentes ao propietario da Web.

A Web realiza todos os esforzos razoables para asegurar que o contido do Sitio é preciso e vixente.

 

Contáctenos

Aceptar para enviar

2 + 3 =

Enderezo

Nicomedes Pastor Díaz, 6
15006 A Coruña

Horario

Mañá: 09:30 a 14:00 h.
Tarde: 16:30 a 20:00 h.

Chámenos

981 923 333